Muab tso rau hauvCommunity

Connexus pub nyiaj $ 125K rau Wood County txoj haujlwm zaub mov noj

WAUSAU-Connexus Credit Union txoj haujlwm pab dawb, Connexus Cares, tau pub nyiaj $ 125,000 rau Kev Pub Noj Peb Lub Zej Zog nrog United Services lub tsev tsim phiaj xwm kev txav chaw, sib pauv nyiaj daus las rau ib duas ntawm txhua qhov nyiaj pub dawb tau ua thaum lub Tsib Hlis thiab Lub Yim Hli ntawm 2021. "Kev nthuav tawm ntawm kev txhawb nqa peb tau pom rau FOCUS yog qhov kev txhawb siab tiag tiag, thiab Connexus Cares zoo siab heev […]