Muab tso rau hauvHealth

Rov qab mus kawm ntawv: Npaj rau xyoo noj qab haus huv

Nws yuav tsis ntev ua ntej cov menyuam rov qab los rau hauv chav kawm pib rau xyoo kawm ntawv. Txawm hais tias koj yuav tsum ua kom koj tus menyuam muaj tag nrho cov khoom siv hauv tsev kawm uas lawv xav tau kom ua tiav, nws tseem ceeb heev kom paub tseeb tias lawv muaj xyoo kawm ntawv noj qab haus huv. Ua raws li cuaj lub tswv yim los ntawm cov kws paub txog kev noj qab haus huv […]