Muab tso rau hauvXov Xwm

Cov laus yuav tsum paub dab tsi ua ntej ua ntej nrog cov txheej txheem xaiv tsa

Judith Graham Tau ntau lub hlis, Patricia Merryweather-Arges, tus kws paub txog kev saib xyuas kev noj qab haus huv, tau teb cov lus nug txog tus kabmob kis kabmob kis tau los ntawm tus khub Rotary Club cov tswvcuab hauv Midwest. Cov neeg nyuam qhuav tau xav paub “Nws puas zoo rau kuv mus ntsib kuv tus kws kho mob? Kuv puas yuav tsum tau teem caij sib ntsib nrog kuv tus kws kho hniav? Dab tsi txog qhov hloov hauv caug uas kuv tau tso rau […]