Muab tso rau hauvCov dab neeg sab saum toj

Tus txiv neej Wausau, UW thuam, raug ntes sab nraum nroog tus kws lij choj lub chaw haujlwm tom qab muaj kev cuam tshuam

Los ntawm Shereen Siewert Ib tug txiv neej uas muaj hnub nyoog 41 xyoo Wausau tab tom ntsib kev raug txim txhaum cai tom qab muaj kev sib cav sib ceg nrog cov neeg ua haujlwm hauv Nroog Hall ua rau nws raug ntes rau lub lim tiam no. Jeffrey S. Decker, uas muaj ntau qhov xwm txheej qhib hauv Marathon County Circuit Court, tau tshwm sim rau hnub Friday, Lub Ib Hlis 28 kom raug foob ntawm kev coj tsis ncaj ncees thiab tawm tsam tus tub ceev xwm hauv kev sib txuas […]