Muab tso rau hauvCommunity

Wausau Lub Tsev Kawm Hauv Nroog – Zemke lees paub ntawm WI 2021 Lub Xeev Chaw Nyob Kev Kawm

Patty Zemke, tus kws qhia noj qab haus huv qib thib rau ntawm Wausau School District Horace Mann Middle School thiab John Muir Middle School, tau lees paub ntawm Wisconsin 2021 State of Education Chaw Nyob hauv Madison rau npe hu ua Xib Fwb Xyoo! Nws yog National Board Certified Xib Fwb nrog 26 xyoo ntawm kev paub hauv kev kawm thiab ua haujlwm hauv koog tsev kawm ntawv Social [...]