Muab tso rau hauvSirens

Tsis muaj nqi them rau tub ceev xwm uas tua tub rog hauv Nroog Lincoln

Los ntawm Shereen Siewert Tsis muaj txim txhaum cai yuav raug foob rau Lincoln County Sheriff tus thawj coj uas tua ib tug txiv neej tuag thaum lub Kaum Ob Hlis, raws li Wisconsin Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tso tawm. Tub ceev xwm hais tias John ZA Moua tau riam phom thaum cov thawj coj teb rau kev hu xov tooj rau Lub Kaum Ob Hlis 10 ntawm lub tsev nyob ntawm Shady […]