Muab tso rau hauvlub tswv yim

Rittenhouse txiav txim yoov nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm cov qauv kev cai lij choj rau kev tiv thaiv tus kheej

Ronald Sullivan, Harvard Law School Hauv kev sim ob-lub lim tiam uas tau muaj kev sib cav txog txoj cai tiv thaiv tus kheej thoob plaws lub tebchaws, Wisconsin pawg neeg txiav txim txiav txim siab Kyle Rittenhouse rau tua peb tus neeg, ob tug neeg tuag, thaum muaj kev tawm tsam kev ncaj ncees hauv Kenosha. Wisconsin pawg neeg txiav txim siab ntseeg Rittenhouse cov lus thov tias nws ntshai rau nws lub neej thiab ua nws tus kheej tiv thaiv tom qab nws […]