Muab tso rau hauvHealth

Cov kws paub txog kev noj qab haus huv los tshawb fawb txog kev siv tshuaj

Marathon County Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv, koom tes nrog Marathon County AOD Partnership thiab UW-River Falls Survey Research Center, yuav ua nws qhov kev soj ntsuam hauv zej zog thib rau tshwj xeeb rau kev siv tshuaj mus txog rau lub Cuaj Hli. Daim ntawv tshuaj ntsuam yuav raug xa mus rau 2,500 tus neeg nyob thoob plaws Lub Nroog Marathon pib lub lim tiam ntawm lub Cuaj Hlis 6, nrog rau kev qhia ntau ntxiv hauv Wausau [...]