Muab tso rau hauvob lus xaiv

Wausau cheeb tsam obituaries Kaum Ib Hlis 30, 2022

Vernon J. Bahr Vernon J. Bahr, hnub nyoog 89, ntawm Wausau tau tas sim neej nyob kaj siab lug nyob rau hauv nws tsev neeg nyob ib puag ncig hnub Wednesday, Kaum ib hlis 23, 2022 nyob rau hauv kev saib xyuas ntawm Aspirus Hospice. Vernon yug thaum Lub Xya Hli 11, 1933 rau Arthur thiab Hilda (Zastrow) Bahr. Nws loj hlob hauv Lub Nroog Stettin ntawm nws tsev neeg cov mis nyuj […]