Muab tso rau hauvUa Ke Niaj

Keeb Kwm Kev Hais Lus tshwm sim hauv Wisconsin Cov Xov Xwm Tshaj Tawm rau lub Tsib Hlis 17

MOSINEE - Rick Reyer yuav tham txog Wisconsin Public Radio ntawm qhov kev tshwm sim Keeb Kwm Hais Lus yuav los tom ntej. Qhov kev nthuav qhia no, yuav tsum muaj nyob rau thaum 7 teev tsaus ntuj Lub Tsib Hlis 17, 2018, ntawm Mosinee High School Creske Auditorium, 1000 High St., Mosinee, tau raug teem dua tom qab lub Plaub Hlis Ntuj, thiab yog ib feem ntawm Keeb Kwm Hais Lus hauv Koj Lub Nroog [… ]