Muab tso rau hauvlub tswv yim

Txheej Txheem Sib Tham: Wisconsin

Los ntawm Lub Koom Haum Xov Xwm Eau Claire Tus Thawj Coj-Telegram. Lub Ib Hlis Ntuj Tim 23, 2022. Editorial: Narcan belongs in Wisconsin cov tsev kawm ntawv Rov qab rau lub Kaum Ib Hlis, peb tau sau ib tsab xov xwm los ntawm peb tus muam cov ntaub ntawv, Ashland Daily Press. Zaj dab neeg suav nrog kev xam phaj nrog cov neeg ua haujlwm xwm txheej ceev txog lawv txoj kev siv Narcan los thim rov qab tshuaj opioid ntau dhau. Cov txiaj ntsig los ntawm Narcan yog stunning. […]