Muab tso rau hauvCovid-19

Cov Kev Pab Duav Dawb-19 pub dawb nyob hauv Nroog Portage

Lub Koom Tes STEVENS - Wisconsin National Guard yuav pub kuaj dawb-hla KEVID-19 rau lub Rau Hli 10 nyob rau Stevens Point raws li qhov tau tiv thaiv COVID-19. Kev sim tshuaj rau hauv lub qhov ntswg kev kuaj yuav muaj txij thaum 10 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj ntawm Portage County Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg, hauv qhov chaw nres tsheb tom qab, ntawm 817 Whiting Ave. Testing […]