Muab tso rau hauvCov tsev kawm ntawv

Tuam Tsev Kawm Wausau tawm tswv yim txog cov kev qhuab qhia tshiab

Los ntawm Shereen Siewert Nyob rau hauv email rau cov tub ntxhais kawm, Tsev Kawm Hauv Nroog Wausau Tuam Thawj Saib Xyuas Tsev Kawm Keith Hilts rau hnub Friday tau tshaj tawm cov lus qhuab qhia kev qhuab qhia hauv kev coj tus cwj pwm nyuaj rau cov tub ntxhais kawm hauv qib pib txog qib tsib. Hauv nws tsab ntawv, Hilts piav qhia tias nws nyuam qhuav ua tiav cov kev mloog thoob plaws hauv koog tsev kawm ntawv uas yog pat […]