Muab tso rau hauvXov Xwm

Tus neeg tsis tuaj yeem xaiv tsa cov hnub tsis pub dhau sai sai

MADISON - Wisconsin cov neeg pov ntawv xaiv tsa uas tuaj xaiv tsa tsis tuaj ntawv yuav tsum ua sai sai, raws li Wisconsin Cov Kev Xaiv Tsa. Meagan Wolfe, tus thawj coj ntawm Wisconsin Kev Xaiv Tsa, tau tshaj tawm tias "Muaj coob dua 390,000 Wisconsin cov neeg xaiv tsa tau thov daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj lawm, tab sis tsawg dua 96,000 tau sau cia thaum rov qab los" “Koj daim npav xaiv tsa yuav tsum […]