Muab tso rau hauvUa Ke Niaj

UWSP zej zog COVID-19 qhov chaw sim nthuav cov sijhawm

Kev ntsuam xyuas dawb-tau txais txiaj ntsig COVID-19, muaj rau cov tswv cuab hauv zej zog ntawm txhua peb lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Wisconsin-Stevens Point, tau nthuav dav ntau teev. BinaxNow kev sim tshuaj tiv thaiv kab mob, nrog cov txiaj ntsig muaj nyob hauv 15 feeb, muaj nyob ntawm UW-Stevens Point cov chaw hauv qab no: Stevens Point-Cov sijhawm tshwj xeeb hnub so Lub Yim Hli 28-29: 9 teev sawv ntxov -5 teev tsaus ntuj; Hnub Monday txog Friday, 8 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj, […]