Muab tso rau hauvUa Ke Niaj

Tus txiv neej ntawm Honour Society ua haujlwm rau Veterans txij li xyoo 2004

Tus txiv neej ntawm Honour yog ib lub koom haum tshwj xeeb uas muaj tshaj 500 tus tswv cuab pab cov phooj ywg qub tub rog thiab lawv tsev neeg xav tau kev pab. Nws yog ib lub koom haum non-profit thiab tsis muaj nuj nqis. Tus txiv neej ntawm Honour nyob ntawd rau tag nrho Marathon County cov qub tub rog uas ua rau muaj kev nyuaj siab. Txhua xyoo Tus txiv neej ntawm Honour muaj Christmas […]