Muab tso rau hauvSirens

Tus txiv neej Wausau-cheeb tsam uas tua tus phooj ywg tuag, tawm mus yam tsis tau hu rau kev pab cuam raug txim ntawm kev tua neeg

Los ntawm Shereen Siewert Ib tug txiv neej hauv Wausau-cheeb tsam uas tua nws tus phooj ywg hauv taub hau tom qab ib hmos haus dej ntau thiab tawm mus yam tsis tau hu rau kev pab lossis sim cawm nws txoj sia tau raug txim rau hnub Tuesday ntawm kev hloov kho neeg tua neeg, cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub qhia. David Anselmo, 21, tau raug foob hauv 2019 nrog thawj qib kev ua phem tua neeg los ntawm kev siv […]