Muab tso rau hauvSirens

4 tus neeg tuag hauv kev pom tseeb kev tua neeg-kev tua tus kheej hauv Milwaukee

MILWAUKEE (AP) - Tub ceev xwm hauv Milwaukee tab tom tshawb nrhiav tom qab cov tub ceev xwm pom plaub tus neeg tuag hauv qhov pom tseeb tias kev tua neeg-kev tua tus kheej rau hnub Wednesday sawv ntxov. Tub ceev xwm tau hais hauv tsab xov xwm tshaj tawm tias cov tub ceev xwm nkag mus hauv tsev ua ntej tav su los kuaj xyuas kev noj qab haus huv thiab pom muaj plaub tus neeg raug tua tuag, suav nrog peb tus neeg laus thiab ib tus menyuam yaus. Cov kws tshawb nrhiav ntseeg tias […]