Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj cov ntawv: Cov neeg nyeem ua tsaug rau kev ua tiav ntawm daim nqi hauv tebchaws

Nyob zoo tus kws kho mob, Daim ntawv ceeb toom ua tsaug rau Thawj Tswj Hwm Joe Biden tau txais daim nqi tsim kho vaj tse loj thoob plaws qhov kawg. Peb txoj kev tswj hwm ua ntej tsis tau xa, tab sis, thaum kawg, peb muaj tus thawj tswj hwm uas mob siab rau txhua tus neeg Asmeskas, tsis hais txog lawv txoj kev nom kev tswv. Wisconsin yuav pom cov nyiaj tseem ceeb los kho peb txoj kev, txuas hniav, coj […]