MERRILL - CM CARES, tổ chức của Công ty Bảo hiểm Tương hỗ Giáo hội, sẽ hỗ trợ chương trình thử nghiệm Trường hè Công nghệ Thông tin cho tám học khu trong khu vực trong năm nay - DC Everest, Edgar, Marathon, Merrill, Mosinee, Spencer, Stratford và Wausau, theo một tin tức phát hành phát hành thứ năm.

Mục đích của thí điểm là giúp các cộng đồng trong khu vực phát triển năng lực của sinh viên về mã hóa CNTT, cũng như kích thích sự quan tâm chung đến CNTT. Là một phần của chương trình thí điểm, các khu học chánh sẽ cung cấp các lớp học mã hóa cho trẻ em từ lớp bốn đến lớp tám quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng trong khoa học máy tính.

CM CARES sẽ đài thọ chi phí vật tư cho chương trình chào hè, bao gồm 15 giấy phép Minecraft và 15 sách hướng dẫn viết mã cho mỗi trường tham gia. Lớp học được xây dựng dựa trên Minecraft, một trò chơi máy tính phổ biến trong giới trẻ. Trong khi sử dụng chương trình Minecraft, sinh viên làm việc với một ngôn ngữ mã hóa gọi là Python.

Chương trình cho phép sinh viên kết nối với các nền tảng học mã phổ biến và tham gia vào các khái niệm khoa học máy tính khi họ thiết kế và sáng tạo.

Laura Hughes, giám đốc tiếp thị tại Church Mutual cho biết: “Chúng tôi tin rằng mối quan tâm đến CNTT phải bắt đầu từ các trường tiểu học nếu chúng tôi muốn tạo ra tác động đáng kể đến lực lượng lao động CNTT trong các cộng đồng trong khu vực.

Các khóa học sẽ được cung cấp trong những tháng đầu hè từ ba đến bốn tuần. Các khu học chánh có trách nhiệm thuê các giáo viên được chứng nhận để giảng dạy. Mỗi trường sẽ được ghép nối với một đối tác kinh doanh của Liên minh Công nghệ Thông tin Trung ương Wisconsin (CWITA), người sẽ xác định việc sử dụng mã hóa của công ty mình đối với trường đối tác, cũng như tài trợ cho một chuyến đi thực tế đến doanh nghiệp tương ứng.