Kính gửi ban biên tập:

66.9 triệu đô la nghe có vẻ như rất nhiều tiền.

Có ai có kiến ​​thức chuyên môn về tài chính hoặc kế toán, không phải là nhân viên thành phố và không quan tâm đến kết quả quyết định của Thành phố Wausau về hai quận TIF được đề xuất, đã phân tích tình trạng tài chính tổng thể của thành phố?

Tổng số nợ tăng lên được đề xuất có phù hợp với một thành phố có quy mô như Wausau với cơ sở thuế hiện tại không? Những rủi ro liên quan đến việc gánh một khoản nợ 67 triệu đô la khác là gì? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra theo đề xuất này là gì?

Việc phân tích như vậy sẽ giúp các Thành viên Hội đồng ra quyết định dễ dàng hơn và có thể khiến họ thoải mái hơn với kết quả. Nó sẽ có tác dụng tương tự đối với phần còn lại của chúng ta.

John Hattenhauer, Wausau


Ghi chú của biên tập viên: Wausau Pilot & Review hoan nghênh các lá thư của bạn về các vấn đề ảnh hưởng đến người dân trong khu vực Wausau. E-mail editor@wausaupilotreview-newspack.newspackstaging.com hoặc gửi thư đến: PO Box 532, Wausau, WI 54402-0532.