ADAMS - Cảnh sát đang điều tra sau khi một thi thể được phát hiện vào sáng thứ Hai gần Hwy. M ở Quận Adams.

Thi thể được phát hiện bởi một chủ sở hữu bất động sản, theo Sở Cảnh sát trưởng Quận Adams. Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa thể xác định được thi thể do tính chất của hiện trường, và chưa cho biết thi thể là của đàn ông hay phụ nữ.

Cảnh sát cho biết bản chất của cái chết có vẻ đáng ngờ. Không có thông tin bổ sung đã được phát hành.