MADISON, Wis. (AP) - Hạ nghị sĩ bang Bob Gannon, một đảng viên Đảng Cộng hòa ở West Bend trong nhiệm kỳ thứ hai, đã qua đời.

Lãnh đạo Hội đa số, Alesha Potter, phụ tá của Jim Steineke, cho biết gia đình của Gannon đã thông báo cho Steineke rằng Gannon chết hôm thứ Ba vì nguyên nhân tự nhiên. Gannon 58 tuổi.

Gannon lần đầu tiên được bầu vào năm 2014 và gây dựng được danh tiếng là người ủng hộ súng và cứng rắn với tội phạm, đe dọa từ bỏ tư cách thành viên của Câu lạc bộ quay West Bend Sunshine vì nhóm sẽ không tài trợ cho các buổi trình diễn súng hoặc dao. Ông cũng bảo vệ Bộ Cải huấn về việc biệt giam trẻ em tại nhà tù dành cho thanh thiếu niên của bang, nói rằng chúng kiếm được tiền.

Nhiệm kỳ của ông bao gồm việc trao cho Thủ lĩnh đảng Dân chủ lúc đó là Peter Barca trong cuộc tranh luận trên sàn vào năm ngoái sau khi Barca đưa ra vấn đề với nhận xét của Gannon về tỷ lệ giết người của Milwaukee.

Gannon xin lỗi trước sự thúc giục của Diễn giả Hội đồng Robin Vos.