Điểm của Thứ Sáu

Bởi Associated Press
TRƯỚC BÓNG ĐÁ

Phân khu 1 =

Tứ kết =

Appleton Bắc 49, Cảng Vịnh 41

Kimberly 28, Fond du Lac 21

Xạ thủ 24, Franklin 21

Đồng cỏ mặt trời 49, Madison West 17

Phân khu 2 =

Tứ kết =

Brookfield Central 31, Brookfield Đông 0

Green Bay Tây Nam 16, Menomonie 14

Waukesha West 28, Monona Grove 7

Waunakee 45, Hartford Union 19

Phân khu 3 =

Tứ kết =

Berlin Eisenhower 7 mới, Đài tưởng niệm Công giáo 0

Nhà thờ Đức Bà 28, West De Pere 7

Hồ gạo 42, Antigo 7

Vịnh Whitefish 21, Greendale 14

Phân khu 4 =

Tứ kết =

Tự do 14, Wrightstown 13

Lodi 35, Hồ Mills 0

Martin Luther 31, Hai dòng sông 23

Trung tâm Saint Croix 28, Bloomer 0

Phân khu 5 =

Tứ kết =

Amherst 52, Stratford 15

Cedar Grove-Bỉ 28, Valders 0

Grantsburg 40, Nai sừng tấm 7

Lake Country Lutheran 17, Clinton 14

Phân khu 6 =

Tứ kết =

Iola-Scandinavia 32, Marathon 12

Markesan 47, Điểm khoáng 26

Regis 21, Đoàn kết 8

Mary's Springs 28, Racine Lutheran 0

Phân khu 7 =

Tứ kết =

Abbottsford 50, Clear Lake 14

Bangor 16, Edgar 8

Diều hâu đen 28, Potosi 7

Dòng Sông Thu 8, Hoa Hồng Dại 7

___

Một số tỷ số bóng đá trung học được cung cấp bởi Scorestream.com, https://scorestream.com/