Tội phạm được báo cáo ở khu vực Wausau lớn hơn từ ngày 8 đến 14 tháng 2017 năm XNUMX. Hình ảnh dữ liệu được cung cấp bởi CrimeReports.

Nhấp vào từng biểu tượng để xem thông tin tội phạm chi tiết. Để có danh sách tội phạm đang cuộn, hãy nhấp vào biểu tượng danh sách ở bên phải bản đồ, sau đó chọn “sự cố”.

Để tài trợ cho tính năng an toàn công cộng hàng tuần này, hãy gửi email editor@wausaupilotreview-newspack.newspackstaging.com.