Bởi Shereen Siewert

LA CROSSE - Một đồng đạo diễn dàn hợp xướng 33 tuổi của Học khu La Crosse đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự cáo buộc anh ta tấn công tình dục một học sinh.

Theo hồ sơ tòa án, Dustin Bagstad ở La Crosse phải đối mặt với các cáo buộc tấn công tình dục cấp độ hai, tấn công tình dục cấp độ hai đối với cùng một trẻ và tấn công tình dục một học sinh.

Theo một Báo cáo của La Crosse Tribune, Bagstad, là nhân viên bán thời gian của khu học chánh, đang nghỉ hành chính và không thể liên lạc với học sinh hoặc có mặt trong khuôn viên trường học.

Tổng giám đốc Randy Nelson đã gửi một lá thư cho phụ huynh trong tuần này khuyên rằng các cố vấn và nhân viên xã hội sẽ luôn sẵn sàng phục vụ học sinh, phụ huynh và nhân viên.