Điểm của Thứ Bảy

Bởi Associated Press
BOYS PREP BASKETBALL =

Phần 1 Phần 1 =

Vô địch =

Oshkosh North 57, Stevens Point 42

Phần 1 Phần 2 =

Vô địch =

Hamilton 63, Ấm đun nước Moraine 46

Phần 1 Phần 3 =

Vô địch =

Sun Prairie 82, Madison East 58

Phần 1 Phần 4 =

Vô địch =

Brookfield East 81, Công viên Racine 63

Phần 2 Phần 1 =

Vô địch =

La Crosse Central 72, Marshfield 52

Phần 2 Phần 2 =

Vô địch =

Kaukauna 69, Nicolet 59

Phần 2 Phần 3 =

Vô địch =

Westosha Central 76, Monona Grove 55

Phần 2 Phần 4 =

Vô địch =

Milw. Washington 77, Pewaukee 67

Phần 3 Phần 1 =

Vô địch =

Prescott 86, Wisconsin Dells 76

Phần 3 Phần 2 =

Vô địch =

Valders 59, Xavier 57

Phần 3 Phần 3 =

Vô địch =

Đông Troy 66, Edgerton 53

Phần 3 Phần 4 =

Vô địch =

Ấm đun nước Moraine Lutheran 53, Waupun 48

Phần 4 Phần 1 =

Vô địch =

Clear Lake 51, Durand 44

Phần 4 Phần 2 =

Vô địch =

Marathon 60, Shiocton 48

Phần 4 Phần 3 =

Vô địch =

Pardeeville 62, Mineral Point 61

Phần 4 Phần 4 =

Vô địch =

Roncalli 60, Trường học thảo nguyên 50

Phần 5 Phần 1 =

Vô địch =

McDonell Central 62, South Shore 48

Phần 5 Phần 2 =

Vô địch =

Green Bay MỚI Lutheran 57, Columbus Catholic 56

Phần 5 Phần 3 =

Vô địch =

Bangor 76, Tây Nam 36

Phần 5 Phần 4 =

Vô địch =

Deerfield 65, Học viện Lourdes 42

GIRLS PREP BASKETBALL =

Phân khu 1 =

Vô địch bang =

Appleton North 45, Mukwonago 32

Phân khu 2 =

Vô địch bang =

Đập hải ly 51, Berlin Eisenhower mới 41

Phân khu 3 =

Vô địch bang =

Marshall 63, Amherst 55

Phân khu 4 =

Vô địch bang =

Aquinas 68, Melrose-Mindoro 52

Phân khu 5 =

Vô địch bang =

Bangor 39, Black Hawk 29