SHAWANO COUNTY - Một vụ tai nạn liên quan đến nhiều rơ-moóc bán đầu kéo đã khiến một phần của Hwy bị sập. 29 đầu thứ Hai, theo Cơ quan Tuần tra Tiểu bang Wisconsin.

Tính đến 6:45 sáng, tất cả giao thông theo hướng đông trên một phần của Hwy. 29 tại Hwy. 45 đang được tách ra. Ít nhất một vụ bán được ghi nhận trong mương, với nhiều xe tải khác tham gia. Không rõ khi nào con đường sẽ mở lại.

Không có lời chính thức nào về chấn thương tại thời điểm này.

Để biết thông tin giao thông mới nhất, hãy truy cập Trang web 511 Wisconsin.