MADISON, Wis. (AP) - Tin tức mới nhất về cuộc bầu cử Tòa án Tối cao Wisconsin:

Ứng cử viên của Tòa án Tối cao Wisconsin, Brian Hagedorn, nói rằng những câu hỏi về công việc của anh ấy cho một trường tư cấm giáo viên hoặc học sinh đồng tính là một phần của “sự bôi nhọ” nhằm tấn công đức tin của anh ấy.

Hagedorn đã giúp thành lập Học viện Augustine ở Quận Waukesha và phục vụ trong ban giám đốc của nó.

Quy tắc ứng xử của trường bao gồm nhân viên, thành viên hội đồng quản trị, phụ huynh và học sinh nghiêm cấm “hoạt động tình dục trái đạo đức” được định nghĩa là bất cứ điều gì “ngoại trừ bối cảnh hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.”

Chiến dịch của Hagedorn cho biết trong một tuyên bố rằng anh ta đối xử công bằng với mọi người theo luật pháp và anh ta đang chạy "để bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho tất cả người dân Wisconsinit, bất kể tín ngưỡng."