ĐÁNH GIÁ VÀ LỌC WAUSAU

ADAMS COUNTY, Wis. - Nước tràn qua lòng đường vào thứ Năm đã buộc Bộ Giao thông Vận tải Wisconsin phải đóng cửa một phần của Hwy. 21 ở Quận Adams, theo một bản tin của DOT.

Việc đóng cửa nằm giữa Đại lộ Thứ ba và CTH G ở Quận Adams. Giao thông hướng Đông đang được chuyển hướng đến Hwy. 13 về phía nam đến Hwy. 82 về phía đông, sau đó trở lại phía bắc đến Hwy. 21. Giao thông hướng Tây đi ngược chiều.

Các chốt chặn sẽ được đặt tại các nút giao thông này cho phép người dân địa phương đi vào các tuyến đường này.

Việc mở lại đường sẽ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết tiếp tục.