ĐÁNH GIÁ VÀ LỌC WAUSAU

Cảnh báo bão mùa đông đã được ban hành cho hầu hết các vùng trung tâm Wisconsin bao gồm cả Hạt Marathon, có hiệu lực từ cuối Thứ Tư đến chiều Thứ Năm.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, có thể có mưa hỗn hợp lớn với tổng lượng tuyết tích tụ từ 4 đến 6 inch. Khoảng một phần mười inch băng cũng có thể có, với sức gió lên tới 40 dặm / giờ.

Du khách nên lên kế hoạch về điều kiện đường trơn trượt. Các điều kiện nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến việc đi làm vào buổi sáng thứ Năm.

Theo dõi bão mùa đông có nghĩa là có khả năng xảy ra tuyết, mưa đá hoặc tích tụ băng đáng kể có thể ảnh hưởng đến việc đi lại.