Bởi Shereen Siewert

Theo DNR, các phi hành đoàn từ nhiều phòng ban và Bộ Tài nguyên đang phải chiến đấu với trận cháy rừng đáng kể đã tiêu tốn gần 40 mẫu Anh.

Đám cháy "Hahn", nằm ở phía tây Hwy. 51 gần Blue Lake Road, đang đe dọa cấu trúc khu vực và một số ngôi nhà đã được sơ tán, các quan chức cho biết. Đường Blue Lake gần CTH Y ở Quận Oneida.

Theo DNR, đám cháy Hahn là một trong sáu vụ cháy rừng hôm thứ Ba trên toàn tiểu bang. Theo bản đồ cháy rừng DNR gần đây nhất, một đám cháy ở Hạt Rusk cũng đã tiêu tốn 15 mẫu Anh, với những đám cháy nhỏ hơn ở Bayfield, Langlade, Taylor và Vilas, theo bản đồ cháy rừng DNR gần đây nhất.

Nguồn gốc của đám cháy ở khu vực Minocqua vẫn chưa được xác định.

Các quan chức bang cho biết nguy cơ hỏa hoạn vẫn còn rất cao đối với một vùng rộng lớn của bang bao gồm các Hạt Marathon, Lincoln, Langlade và Oneida.

Các hạn chế về cháy, mức độ nguy hiểm cháy hiện tại và hoạt động cháy có sẵn trên trang web của DNR.