SAUK CITY, Wis. (AP) - Cảnh sát đang điều tra cái chết của hai người tại một ngôi nhà ở Thành phố Sauk.

Các nhân viên đã đến ngôi nhà vào Chủ nhật để kiểm tra phúc lợi và tìm thấy các thi thể. Các nhà chức trách chưa tiết lộ giới tính hoặc danh tính của họ. Và vẫn chưa có từ nào về những gì có thể đã gây ra cái chết của họ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Sauk và nhân viên điều tra của hạt đang hỗ trợ điều tra.