ĐÁNH GIÁ VÀ LỌC WAUSAU

Các đội cấp cứu từ Stratford đã được gọi ngay sau buổi trưa đến một cuộc luân chuyển một chiếc xe, trong đó ít nhất một người được báo cáo bị mắc kẹt bên trong xe.

Vụ tai nạn được báo cho Hwy vào khoảng trưa thứ Bảy. 97 và Đường Big Rapids.

Vẫn chưa có thông tin nào về thương tích hoặc có bao nhiêu người bên trong xe. Đây là một câu chuyện đang phát triển và sẽ được cập nhật.