ĐÁNH GIÁ VÀ LỌC WAUSAU

Các đội phục hồi đang tiếp tục tìm kiếm trên sông Wisconsin cho một cậu bé 11 tuổi đã mất tích vào đêm thứ Ba sau khi biến mất dưới nước.

Cảnh sát trưởng hạt Adams Brent York đã xác định đứa trẻ mất tích là Jamison Owen Dean Miller, ở Grand Marsh.

Các nỗ lực phục hồi cơ thể Jamison cho đến nay vẫn không thành công, York nói.

Một số loại thiết bị sonar khác nhau đã được sử dụng và các thợ lặn lại tìm kiếm các khu vực được xác định bởi thiết bị sonar.

Sở Cảnh sát trưởng Quận Adams đang được hỗ trợ bởi Đội lặn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Marathon, Sở Cảnh sát Thành phố Wisconsin Dells, Sở Tài nguyên Wisconsin và Sở Cứu hỏa Fort McCoy.

Không có thông tin bổ sung đang được phát hành vào lúc này.