WISCONSIN (AP) - Wisconsin là một trong 10 tiểu bang đang nhận các khoản trợ cấp liên bang được thiết kế để cải thiện chất lượng dữ liệu về lực lượng lao động.

Wisconsin, giống như hầu hết các bang khác, đang nhận được khoảng 1 triệu đô la từ Bộ Lao động Hoa Kỳ. Bộ cho biết số tiền này sẽ giúp các bang xây dựng và cải thiện cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các chương trình đào tạo và dịch vụ việc làm. Cơ sở dữ liệu cũng cho phép thu thập thông tin về những người tham gia vào các chương trình đó.

Bộ cho biết các cơ sở dữ liệu sẽ cho phép các bang như Maine “thực hiện nghiên cứu và phân tích nhằm xác định hiệu quả của lực lượng lao động và các chương trình giáo dục”.

Các tiểu bang khác nhận được trợ cấp là California, Colorado, Idaho, Illinois, Michigan, North Carolina, New Jersey, Texas và Maine.