Kính gửi ban biên tập,

Tại sao các thành viên GOP của Quốc hội lại rất kiên quyết trong việc bảo vệ mạng sống của một đứa trẻ chưa sinh trong khi, 5 năm sau, họ sẵn sàng cho phép một người theo chủ nghĩa tối cao da trắng, hoặc công việc thuộc cánh hữu khác, được tiếp cận một cách thoải mái với một khẩu súng trường tấn công bằng Cái nào để bắn chết đứa trẻ đó, cùng với hàng chục bạn học mẫu giáo của nó?

Jack Duffy

Weston

Lưu ý của biên tập viên: Quan điểm của độc giả và khách mời của chuyên mục độc lập với tờ báo này và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Wausau Pilot and Review. Để gửi thư, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ editor@wausaupilotreview-newspack.newspackstaging.com.