WAUSAU - Bắt đầu từ hôm nay, ngày 28 tháng XNUMX, Đại lộ North Third từ Đại lộ West Union đến Phố Norton bị đóng cửa để sửa chữa khẩn cấp hệ thống thoát nước mưa tại giao lộ của Đại lộ North Third và Đại lộ West Wausau.

Thành phố Wausau cho biết một đường vòng sử dụng Đại lộ West Union, Đại lộ số XNUMX phía Bắc và Phố Norton sẽ được đăng tải. Các hạn chế tạm thời cấm đậu xe sẽ được dán dọc theo tuyến đường vòng. Việc đóng cửa dự kiến ​​sẽ kéo dài trong một tuần, theo thành phố.