Bởi Shereen Siewert

Các cử tri Weston hôm thứ Ba đã chọn ba đại diện để phục vụ trong Hội đồng Quản trị từ một nhóm năm ứng cử viên.

Barbara Ermeling, Nate Fiene và Hooshang Zeyghami là ba ứng cử viên hàng đầu và sẽ tuyên thệ vào cuối tháng này.

Đây là tổng số phiếu bầu:

  • Barbara Ermeling: 979 (21.96%)
  • Steven Cronin: 831 (18.64%)
  • Jon Ziegler 866 (19.42%)
  • Nate Fiene: 889 (19.94%
  • Hooshang Zeyghami: 877 (19.67%)
  • Ghi vào: 17 (.38%)

Mark Maloney sẽ trải qua một nhiệm kỳ nữa với tư cách là chủ tịch làng. Maloney chạy mà không được áp dụng.

Các ủy viên sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cuối tháng này.