MILWAUKEE - Junior Achievement of Wisconsin đã nhận được khoản tài trợ 50,000 đô la từ Otto Bremer Trust ở Minneapolis, Minnesota, JA đã công bố trong tuần này. Khoản tài trợ sẽ hỗ trợ các chương trình trên toàn tiểu bang dạy học sinh K-12 về kiến ​​thức tài chính, kỹ năng kinh doanh và sẵn sàng cho nghề nghiệp. 

“Chúng tôi thực sự biết ơn sự hỗ trợ của Otto Bremer Trust, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch COVID làm gián đoạn cách học tập của học sinh Wisconsin và đẩy nhanh công việc của chúng tôi để phát triển việc cung cấp chương trình trực tuyến”, Michael Frohna, chủ tịch Junior Achievement of Wisconsin, cho biết, trong một bản tin tức. “Với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi đã có thể cung cấp các cơ hội học tập kỹ thuật số sẽ giúp sinh viên điều hướng những thời điểm không chắc chắn, phát huy hết tiềm năng và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của họ.”

Otto Bremer Trust là một công ty sở hữu ngân hàng và một quỹ từ thiện tư nhân có trụ sở tại Saint Paul, Minnesota, hoạt động tại nơi giao thoa giữa tài chính và từ thiện. Được thành lập vào năm 1944 bởi Otto Bremer, nó cam kết hỗ trợ chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cư dân Minnesota, Montana, North Dakota và Wisconsin.