Ghi chú của biên tập viên: Wausau Pilot & Review vui mừng đăng bình luận của độc giả, người dân và các ứng cử viên cho các văn phòng địa phương. Quan điểm của độc giả và người viết chuyên mục độc lập với tờ báo này và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Wausau Pilot & Review. Để gửi, hãy gửi email editor@wausaupilotandreview.com hoặc gửi thư đến 500 N. Third St., Suite 208-8, Wausau, Wis. 54403.

Kính gửi ban biên tập,

Hai bản tin về cơ quan lập pháp tiểu bang của chúng tôi đã lọt vào mắt tôi trong tuần này và khiến tôi tức giận. 

Đầu tiên, đảng cầm quyền gạch bỏ kế hoạch của thống đốc cho phép sử dụng cần sa y tế. Sau đó, họ dường như bỏ phiếu để cấm giáo viên dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng trong lớp học của họ.

Nói về tiếp cận quá mức. 

Lời khuyên của tôi dành cho các nhà lập pháp— về bất kỳ đảng phái hoặc thuyết phục chính trị nào, cánh tả, cánh hữu hay trung tâm:

Tránh xa phòng ngủ của tôi, văn phòng bác sĩ và trường học của tôi.

Jim Force, Wausau