Điểm đánh gôn do Scott Campbell cung cấp. Để gửi điểm số của giải đấu giải trí, hãy gửi email editor@wausaupilotandreview.com.

Điểm từ ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX cho giải đấu nam tại các sân gôn Trapp River và Tribute:

Tribute-Trapp-Tháng Bảy-26