Bởi Shereen Siewert

Các quan chức của Học khu Wausau xác nhận trận đấu thường niên giữa Wausau East và Wausau West sẽ không diễn ra vào năm 2021.

Truyền thống Log Game bắt nguồn từ năm 1971, khi Ted Harenda, một phụ huynh của hai học sinh, hợp tác với ba doanh nghiệp địa phương để tạo ra chiếc cúp log, một phần là gây quỹ cho các chương trình trao đổi nước ngoài tại các trường học.

Wausau East đang chuyển đổi chương trình bóng đá của mình như một phản ứng đối với việc thiếu các vận động viên quan tâm đến môn thể thao này.