Bởi Shereen Siewert

Với hơn 3,500 cư dân khu vực vẫn không có điện tiếp theo những cơn bão dữ dội xé nát trung tâm Wisconsin, một số cơ quan của Quận Marathon đang cung cấp hỗ trợ cho những cư dân cần thực phẩm và điện.

Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ sẽ vận hành một trung tâm tiếp nhận từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối Thứ Năm tại Nhà thờ Cộng đồng New Hope, 229375 County Road J, Wausau. Ở đó có bán đồ ăn nhẹ có điện sạc điện thoại.

Vào thứ Sáu, Đội quân Cứu tế của Hạt Marathon sẽ khai trương cơ sở 202 Callon St. của họ ở Wausau từ 8:30 sáng đến 4 giờ chiều. Bữa trưa sẽ được phục vụ từ 11:30 sáng đến 12:30 chiều, với bánh mì và sản phẩm.

Nguồn điện sẽ có sẵn để sạc điện thoại hoặc các thiết bị khác.

Ngoài ra, tất cả chín chi nhánh của Thư viện Quận Marathon đều mở cửa cho công chúng và luôn sẵn sàng phục vụ những người cần sạc thiết bị. Để biết thêm thông tin về giờ làm việc và địa điểm gần bạn nhất, hãy gọi 715-261-7200.