MADISON, Wis. (AP) -

Các quan chức bầu cử Wisconsin cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã loại bỏ hơn 205,000 cử tri khỏi danh sách như một phần của công việc thường lệ để giữ cho danh sách đăng ký của tiểu bang được cập nhật.

Các quan chức Ủy ban Bầu cử Wisconsin cho biết họ đã hủy kích hoạt 174,307 đăng ký cử tri vì cử tri đã không bỏ phiếu trong bốn năm và không trả lời thư. Họ cho biết họ được yêu cầu theo luật hai năm một lần để xác định những cử tri đã đăng ký đã không bỏ phiếu trong bốn năm trước đó và hủy kích hoạt họ trừ khi họ muốn tiếp tục đăng ký.

Ủy ban cũng đã hủy kích hoạt 31,854 đăng ký của những cử tri có thể đã chuyển đi và không trả lời thư.

Ủy ban đã gửi bưu thiếp trong suốt mùa hè năm 2019 tới hơn 230,000 cử tri được Trung tâm Thông tin Đăng ký Điện tử xác định là có thể đã chuyển đi.

Ủy ban đã bỏ phiếu vào mùa hè năm đó để không hủy kích hoạt chúng cho đến sau cuộc bầu cử năm 2021 để tạo cho họ một số cơ hội để khẳng định rằng họ đã không chuyển đi. Lập trường đó đã dẫn đến một vụ kiện từ công ty luật bảo thủ Wisconsin Institute for Law and Liberty yêu cầu ủy ban loại bỏ những cử tri đó trong vòng 30 ngày nếu họ không trả lời thư. Tòa án tối cao của bang cuối cùng đã ra phán quyết rằng ủy ban không bắt buộc phải loại bỏ các cử tri trong thời hạn đó.