Bởi Shereen Siewert

Một học sinh lớp 16 tuổi tại Trường Trung học Wausau East đã mất tích kể từ Chủ nhật và hiện đã được liệt kê với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột.

Eric Schmidt được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 5 giờ chiều Chủ nhật trên Đường North 7th Street ở Wausau.

“Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào hoặc nhìn thấy Eric, vui lòng gọi cảnh sát ngay lập tức,” Christina Schmidt, mẹ của Eric, nói với Wausau Pilot & Review. “Bất kỳ khách hàng tiềm năng nào cũng hữu ích tại thời điểm này và được đánh giá cao.”

Xem hình ảnh và thông tin liên hệ bên dưới. Áp phích NCMEC, được tìm thấy nhấn vào đây., có thể được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội và có liên kết để báo cáo một lần nhìn thấy.