MARATHON - Nếu bạn đang tìm một loại cây mới để nuôi dưỡng, hoặc thậm chí muốn loại bỏ một số cây, bạn có thể thích việc hoán đổi cây trong bốn ngày này tại Chi nhánh Marathon của Thư viện Công cộng Quận Marathon, 515 Washington St., Marathon City.

Từ ngày 29 tháng 2 đến ngày XNUMX tháng XNUMX, bạn có thể thả cây cho người khác trồng hoặc lấy cây mà người khác đã tặng. Thực vật sẽ được đặt trên một chiếc bàn bên ngoài thư viện. Hãy dừng lại bất cứ lúc nào thư viện mở cửa và bạn có thể tìm thấy bông hoa hoặc cây nhà yêu thích tiếp theo của mình.

Những người tham gia được yêu cầu tuân theo tất cả các hướng dẫn do CDC khuyến nghị để giúp bảo vệ bản thân và những người khác khỏi COVID-19.

Sự kiện này là miễn phí và mở cửa cho công chúng; không cần đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 715-443-2775 hoặc truy cập https://www.mcpl.us/events/10547.