WAUSAU - Giáo viên vật lý Krista Gates nói chung và AP của Trường Trung học Wausau West gần đây đã nhận được Nghị quyết Khen thưởng từ Hội đồng Giáo dục vì đã nhận được chứng nhận lại từ Hội đồng Quốc gia về Tiêu chuẩn Giảng dạy Chuyên nghiệp, Học khu Wausau đã công bố hôm nay.

NBPTS được công nhận là tiêu chuẩn vàng trong chứng chỉ giảng dạy, với sứ mệnh thúc đẩy quá trình giảng dạy thành công cho tất cả học sinh. Cô đã được đề cử bởi Hiệu trưởng trường trung học West High Jeb Steckbauer.