Kính gửi ban biên tập,

Bản đồ điên rồ.

Thật đáng thất vọng - có lẽ còn tệ hơn - khi thấy vấn đề tái phân chia khu vực Wisconsin sớm được đưa lên Tòa án Tối cao của bang để giải quyết.

Điều này, sau khi phong trào Bản đồ Công bằng tổ chức và trồng các biển báo sân trên toàn tiểu bang, và sau khi đa số các quận của Wisconsin bỏ phiếu ủng hộ một kết quả lập bản đồ công bằng.

Điều này, sau khi hội đồng lập bản đồ độc lập, do công dân điều hành ở Iowa đã được đề xuất như một ví dụ điển hình rất nhiều lần.

Không, cuối cùng cử tri Wisconsin sẽ bị thao túng bởi các nhà lập pháp hoặc thẩm phán, những người sẽ quyết định ai bỏ phiếu cho ai. Bạn có để nhà thầu sơn của bạn chọn màu sắc cho phòng khách của bạn không? Dĩ nhiên là không.

Nhưng chúng tôi sắp để các chính trị gia chọn cử tri của họ trong 10 năm tới.

Jim Force of Wausau

Ghi chú của biên tập viên: Wausau Pilot & Review vui mừng đăng bình luận của độc giả, người dân và các ứng cử viên cho các văn phòng địa phương. Quan điểm của độc giả và người viết chuyên mục độc lập với tờ báo này và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Wausau Pilot & Review. Để gửi, hãy gửi email editor@wausaupilotandreview.com hoặc gửi thư đến 500 N. Third St., Suite 208-8, Wausau, Wis. 54403.