MERRILL - Khi Aspirus Health tiếp tục hoạt động trong các phòng khám và bệnh viện mà nó có được từ Ascension, nó cũng sẽ tiếp tục đánh giá các cách để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho tất cả bệnh nhân.

Các bệnh nhân đang được khám tại Ascension Medical Group - Merrill, 3430 E. Main St., hiện sẽ được khám tại Aspirus Merrill Clinic, 3333 E. Main St., bắt đầu từ ngày 1 tháng XNUMX.

Mức độ chăm sóc của bệnh nhân AMG - Merrill đang được mở rộng, vì giờ đây họ sẽ có quyền truy cập vào phòng thí nghiệm tại chỗ, cũng như chụp nhũ ảnh.

Tất cả các nhà cung cấp hiện tại tại AMG - Merrill sẽ gặp bệnh nhân của họ tại Phòng khám Aspirus Merrill; bệnh nhân không cần phải làm gì thêm.

Bất kỳ ai có thắc mắc có thể gọi 715-539-5600.